Ngôn ngữ:

QUYẾT ĐỊNH 5004/QĐ-BYT NĂM 2016 PHÊ DUYỆT MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

27/09/2016 | 10h21

Ngày 19/9/2016, PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Ban hành Quyết định số 5004/QĐ-BYT về việc phê duyệt mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế.

Download tại đây.