Ngôn ngữ:

Luật phòng chống truyền nhiễm

28/10/2014 | 03h15

Luật số 03/2007/QH12 là luật quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người.

Download tài liệu ở đây: Luật số 03/2007/QH12

Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Số điện thoại: 04.3943 4523