Ngôn ngữ:

Trung tâm hợp tác quốc tế

13/04/2012 | 15h51

Năm thành lập: 2006

Tập thể Cán bộ Trung tâm Hợp tác Quốc tế


Bộ trưởng Bộ Y tế Mông Cổ thăm và làm việc tại bệnh viện năm 2011


Lễ kí kết hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Nhân Sâm Hàn Quốc năm 2011


Lễ đón tiếp Chủ tịch Quỹ Nippon Foundation thăm và làm việc tại bệnh viện


Ban Giám Đốc tiếp đoàn Nhật Bản


Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ:

Giám đốc: PGS.TS. Chu Quốc Trường (2006 - 2009), PGS.TS. Trần Quốc Bình (2009 - nay).

Phó giám đốc: ThS. Tạ Thu Thủy (2011 - 10/2016), TS.Nguyễn Thị Tâm Thuận (11/2016-nay).

Chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế của Bệnh viện, là cơ quan thường trực giúp Bệnh viện thực hiện tốt vai trò là trung tâm hợp tác của tổ chức Y tế Thế Giới về Y học cổ truyền tại Việt Nam và khu vực Tây Thái Bình Dương.

- Sưu tầm thông tin, tài liệu, nghiên cứu tình hình về Y học cổ truyền, đặc điểm, tiềm năng, mức độ tổ chức, xử lý và phổ biến thông tin kịp thời trong hệ thống Bệnh viện Y học cổ truyền để phục vụ cho việc định hướng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Bệnh viện.

- Đề xuất với Giám đốc những chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong quan hệ quốc tế, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đó.

- Có kế hoạch lập các dự án nhằm tranh thủ nguồn tài trợ, giúp đỡ về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Theo sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện trực tiếp liên hệ với các đối tác nước ngoài và NGO, tổ chức quốc tế về những nội dung liên quan đến việc thiết lập các quan hệ hợp tác, kết hợp với các khoa phòng, đơn vị chuyên môn liên quan trong Bệnh viện chuẩn bị giúp Giám đốc trong công việc đàm phán, thủ tục ký kết các văn bản cho phép hợp tác với các đối tác về lĩnh vực Y học cổ truyền mà hai bên cùng quan tâm.

- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm trình Giám đốc, báo cáo Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

- Cùng với phòng ban chức năng chuyên môn chuẩn bị nội dung chương trình làm việc của từng đoàn ra, đoàn vào.

- Giải quyết kịp thời các thủ tục xuất nhập cảnh cho đoàn ra, đoàn vào.

Đội ngũ CBVC:

ThS: 1, Phiên dịch: 3, Bác sĩ 1

Khen thưởng:

- Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc nhiều năm.

- Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện nhiều năm.