Ngôn ngữ:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị Y tế

13/04/2012 | 08h49

 


 I. Tổ chức nhân sự :


Tổng số CBNV :  06
Trong đó Kỹ sư :  03
Kỹ sư cao đẳng: 01
Cử nhân : 01
KTV : 01


Trưởng phòng : KS. Phạm Văn Dực
Tel : 043 8225331
        0906.97.81.81
Mail : Phamduc.tbyt@gmail.com


Phó trưởng phòng: CN.Lê Quang Vinh
Tel : 043.8225331
       0904.15.46.00


II. Quá trình hình thành và phát triển:


Phòng Vật tư thiết bị y tế được thành lập theo quyết định số 1192 BYT/QĐ ngày 19 tháng 12 năm 1980 do Bộ trưởng Bộ Y tế Vũ Văn Cẩn ký, là một phòng chức năng trực thuộc Viên đông Y nay là Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; Địa chỉ: 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Trưởng phòng : CN. Nguyễn Thọ Ưu  (1980 – 1986), DS TC. Nguyễn Đức Thanh(1986 – 1992), KS.Nguyễn Chiến (1992 – 2/2008), KS. Nguyễn Đức Thắng ; (3/2008 – 10/2010).
KS. Phạm Văn Dực ;11/2010 đến nay.


III. Chức năng nhiệm vụ và những hoạt động chính hiện nay :


Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, hóa chất, trang thiết bị trong bệnh viện.
Nhiệm vụ :
1. Căn cứ chức năng của bệnh viện lập dự trù , kế hoạch mua sắm , thay thế , sửa chữa , thanh lý tài sản , thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế , thiết bị mang LAN, thiết bị văn phòng, vật tư tiêu hao, hóa chất theo kế hoạch được duyệt .
2. Tổ chức đấu thầu mua sắm , sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản , thiết bị theo qui định của Nhà nước .
3. Tổ chức duy tu bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời .
4. Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo qui phạm Việt nam , tiêu chuẩn Việt nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền .
5. Lập hồ sơ lý lịch, cho tất cả các loại máy , xây dựng qui định vận hành , bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy . Đối với máy đắt tiền , quí hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện .
6. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị y tế . mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy .
7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động , đặc biệt đối với máy tối nguy hiểm theo danh mục qui định của Nhà nước.
8. Định kỳ đánh giá , báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc .
9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới về bảo quản , sử dụng , sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.


IV. Hoạt động chuyên môn:


- Vận hành Hệ thống Oxy khí nén trung tâm
- Mua sắm vật tư y tế tiêu hao, hóa chất và các thiết bị máy y tế điều trị và sản xuất thuốc Y học cổ truyền .
- Sửa chữa bảo dưỡng các loại trang thiết bị.
- Quản lý và cấp phát kho vật tư Y tế tiêu hao, hóa chất.
- Tổ chức kiểm định trang thiết bị y tế


V. Định hướng phát triển trong thời gian tới:


- Hoàn thiện quản lý Trang thiết bị và vật tư y tế, hóa chất (TTB &VT YT, HC), trên  mạng LAN trong bệnh viện.
- Quản lý, theo dõi vận hành các TTB &VT YT, HC bằng hệ thống mạng vi tính,  Đẩy mạnh việc khai thác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin,
- Đáp ứng vật tư y tế, hóa chất đồng bộ với thiết bị y tế mới.
- Nâng cao hợp tác phát triển kỹ thuật trong khối Vật tư-thiết bị y tế của các bệnh viện cả nước (thuộc Bộ Y tế) và một số bệnh viện nước ngoài.
- Thành lập, trang bị một xưởng sửa chữa thiết bị y tế, tiến tới bảo dưỡng ,sửa chữa được nhiều hơn nữa các sự cố của TTB máy Y tế hiện đại, phục vụ kịp thời cho công tác điều trị bệnh nhân.                                                          


 VI. Môt số hình ảnh hoạt động


1. Sửa chữa bảo dưỡng TBYT :
2. Vận hành Hệ thống oxy, khí nén trung tâm :
3. Bàn giao TBYT :
4. Kiểm định TBYT :
5. Huấn luyện an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

Liên Kết
phim thai lan, phim thuyet minh, phim an do