Ngôn ngữ:

Phòng Vật tư - Trang thiết bị Y tế

13/04/2012 | 15h49

 Phòng Vật tư thiết bị y tế

 Năm thành lập: 1980 tách từ phòng Hành chính quản trịSửa chữa trang thiết bị phục vụ chuyên môn


 

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thọ Ưu (1980- 1986), DSTC. Nguyễn Đức Thanh (1986 - 1992), KS. Nguyễn Chiến (1992 – 2007), KS. Nguyễn Đức Thắng (2007 – 2010), KS. Phạm Văn Dực (2010 – nay)

 

Phó phòng: KS. Phạm Thị Hoàn (1999 - 2006), Lê Quang Vinh (2012- nay), Phạm Lê Vân (2014-nay).           

 

Đội ngũ cán bộ công chức:

Kỹ sư: 3,  Chuyên viên: 1, Kỹ sư cao đẳng: 1, nhân viên kỹ thuật:1

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

 

 - Cung ứng đầy đủ các trang thiết bị y tế thiết yếu theo danh mục của Bộ y tế, làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng máy, đảm bảo cho 617 trang thiết bị y tế trong Bệnh viện sử dụng có hiệu quả, an toàn.

 

- Tham mưu cho Bệnh viện đầu tư, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị, máy móc hiện đại ở các khu vực Khám chữa bệnh, Xét nghiệm, Thăm dò chức năng, Chẩn đoán hình ảnh, Đông y thực nghiệm, sản xuất thuốc...

 

- Trung bình hàng năm phòng đã sửa chữa 200 trang thiết bị y tế, tham gia khai thác các nguồn trang thiết bị y tế từ 2- 3 tỷ đồng. 

 

Khen thưởng:

- Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện nhiều năm.

 - Đạt danh hiệu tổ Lao động tiên tiến nhiều năm liên tục.