Ngôn ngữ:

Triển khai công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016 – 2020 và Khai trương Hệ thống thông tin Giám định BHYT

29/06/2016 | 12h27

Sáng ngày 29/6/2016, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016 – 2020; Khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin Giám định BHYT.

 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân bấm nút khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin Giám định BHYT


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cùng các thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan.

Báo cáo về công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016 – 2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, tỷ lệ tham gia BHYT năm 2015 là 76,5% dân số, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ giao. Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã có khoảng 78,3% dân số tham gia BHYT, vượt 0,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2016 tại Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015. Số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng từ 136,3 triệu lượt năm 2014 lên khoảng 150 triệu lượt năm 2015. Chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng từ 41,4 nghìn tỷ năm 2014 lên khoảng 50 nghìn tỷ năm 2015.

 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo tại Hội nghị


Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, sáu tháng cuối năm 2016, Bộ Y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Đồng thời đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với việc điều chỉnh giá dịch vụ; Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT, thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu giám định và thanh toán BHYT trước 30/6/2016 theo chỉ đạo của Chính phủ. Bảo đảm việc triển khai phải phù hợp với điều kiện thực tế, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT của người bệnh.

Điều chỉnh chỉ tiêu từ 80% lên 90% dân số có BHYT vào năm 2020

Với quyết tâm  nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020 cả nước có trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế,góp phần đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đưa tỷ lệ phát triển BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với chương trình phát triển nông thôn mới; Bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, tổ chức các điểm Đại lý bán thẻ BHYT gần dân, thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT…

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, BHYT với ý nghĩa là một trong các trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mang tính nhân đạo và chia sẻ cộng đồng sâu sắc luôn được Đảng, Nhà nước dành cho sự quan tâm đặc biệt. Để nhanh chóng đưa đưa chính sách, pháp luật BHYT đi vào cuộc sống, cách đây 9 năm, vào ngày 16/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 01/7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam. Đây chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực, có gắng trong việc tổ chức thực hiện và khẳng định vai trò, vị trí của chính sách BHYT trong đời sống xã hội.

Với chủ đề “Chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân”, thời gian qua BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành đã đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nhằm cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục vận động toàn dân tích cực tham gia BHYT trong năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020 với mục tiêu có ít nhất 90% dân số tham gia BHYT vào năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, để đảm bảo tốt quyền lợi cho gần 150 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT hàng năm, đồng thời quản lý chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật, vấn đề đổi mới và hiện đại hóa công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT luôn được BHXH Việt Nam quan tâm chú trọng. Đến nay, hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tại 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thử nghiệm kết nối vào hệ thống thông tin giám định BHYT. Từ ngày 25/6/2016, Cổng tiếp nhận của BHXH Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT từ các cơ sở KCB BHYT trên phạm vi toàn quốc.

Tập trung vào các giải pháp phát triển BHXH và BHYT


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, với tầm quan trọng của BHXH nói chung và BHYT nói riêng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt quyết tâm điều chỉnh chỉ tiêu của Quốc hội ở mức lớn và Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu từ 80% lên 90% dân số có BHYT vào năm 2020. Đây là một việc hết sức quan trọng, không chỉ với ngành BHXH mà còn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để thực hiện được mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị, cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm tập trung vào các giải pháp. Trước hết, các Bộ, Ban, Ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, bàn giải pháp phát triển BHXH nói chung và BHYT nói riêng. Với mỗi địa phương lại có đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội riêng nên,  BHXH Việt Nam phải quán triệt và chỉ đạo BHXH các địa phương tích cực thực hiện công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND trong việc hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia BHYT, có các biện pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu đề ra.

 

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đồng thời, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các Bộ, Ngành có liên quan cần phân định trách nhiệm rõ ràng trong việc thực hiện chính sách BHYT. Việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHYT và giải quyết quyền lợi cho người bệnh có BHYT, quản lý quỹ BHYT là trách nhiệm của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam phải xem người mua BHYT là 1 dạng khách hàng đặc biệt, do đó cần loại bỏ những quy định hành chính không cần thiết trong mua BHYT. Bộ Y tế cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, không phân biệt giữa người bệnh khám dịch vụ và người bệnh khám BHYT, tạo điều kiện phục vụ tối đa cho người dân đi khám chữa bệnh BHYT.

Quyết tâm lớn trong ứng dụng CNTT vào KCB và thanh toán BHYT

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự vui mừng khi Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin giám định BHYT chính thức được khai trương và đi vào hoạt động. Phó Thủ tướng khẳng định, đây là nỗ lực rất lớn của ngành BHXH, Y tế và các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt công tác tin học hóa trong giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Khẳng định, đây mới là bước đầu trong ứng dụng CNTT trong KCB nói chung, KCB và thanh toán BHYT nói riêng, Phó Thủ tướng đề nghị, ngành Y tế, BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác này. Với hàng trăm triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT hàng năm và số tiền thanh toán lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, việc đưa hệ thống thông tin giám định BHYT vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, vừa góp phần rất lớn trong việc giảm áp lực đối với cán bộ ngành BHXH, vừa đảm bảo tính chính xác trong công tác giám định và hiệu quả trong công tác quản lý, ngăn ngừa tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT, vừa giúp giải quyết nhanh chóng, kịp thời cho người dân tham gia BHYT.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân, tiến tời thực hiện BHYT toàn dân.

 

 

Bước xuất phát để tăng tốc

Nhân ngày BHYT Việt Nam 1/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế, ngành BHXH và các tổ chức, cá nhân đã, đang tham gia vào sự nghiệp phát triển BHYT Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị, các Bộ, ngành coi ngày BHYT Việt Nam năm này là bước xuất phát để tăng tốc thật quyết liệt trong những năm tới, nhằm đạt chỉ tiêu BHYT đã đặt ra.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam để lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành BHXH vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao của Ngành.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân đã ấn nút khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin Giám định BHYT.

 

Theo http://www.baohiemxahoi.gov.vn