Ngôn ngữ:

Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2015 (JAHR)

03/12/2015 | 05h17

Ngày 01/12/2015 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo Tham vấn về chương Kết luận và Khuyến nghị dự thảo báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2015.

Tham dự và chủ trì hội thảo có PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế;TS. Socorro Escalante, Trưởng nhóm Hệ thống y tế WHO tại Việt Nam; Ths.Sarah Bales, điều phối viên quốc tế tại Việt Nam; TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng/ chống HIV/AIDS. Đại diện nhóm điều phối xây dựng Báo cáo JAHR 2015, đại lãnh đạo các Vụ/ Cục/ Viện/ Trường, Sở Y tế và Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các chuyên gia y tế trong và ngoài nước.


PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo PGS.TS. Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh: từ năm 2007, Bộ Y tế và “Nhóm đối tác y tế” (Health Partnership Group - HPG)  đã thỏa thuận hằng năm cùng phối hợp xây dựng Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (Joint Annual Health Review – JAHR). Mục đích của Báo cáo nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hằng năm của Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài.

Đến nay, Báo cáo JAHR đã xuất bản liên tục 8 lần và năm 2015 là năm thứ 9 xây dựng báo cáo. Báo cáo JAHR đã góp phần trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách y tế như (i) xác định các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế dựa trên sự phân tích, đánh giá những thành tựu, tiến bộ và những khó khăn, hạn chế; (ii) theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách y tế và kế hoạch hằng năm của ngành y tế; (iii) khuyến nghị việc bổ sung, hoàn thiện chính sách và các giải pháp tương ứng, ngắn hạn và dài hạn. Báo cáo đã được phổ biến rộng rãi bằng bản in và đăng tải trên website của Bộ Y tế và của Ban biên tập, được các cơ quan, đơn vị trong nước và các đối tác phát triển quốc tế đánh giá cao, coi đây là một ấn phẩm rất có giá trị…

 

PGS.TS. Phạm Lê Tuấn  đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ  tế cho Ths.Sarah Bales, điều phối viên quốc tế tại Việt Nam

Tại hội thảo, PGS.TS. Phạm Lê Tuấn  đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ  tế  về thành tích xây dựng báo cáo chung tổng quan ngành Y tế giai đoạn 2007-2014 và Kỷ niệm chương “ Vì sức khỏe nhân dân” cho Ths.Sarah Bales, điều phối viên quốc tế tại Việt Nam.

 

Ths.Sarah Bales, điều phối viên quốc tế tại Việt Nam giới thiệu dự thảo Báo có chung tổng quan ngành y tế năm 2015

Cũng tại hội thảo,Ths.Sarah Bales, điều phối viên quốc tế tại Việt Nam đã giới thiệu khung “ Các vấn đề ưu tiên, định hướng và giải pháp về các yếu tố đầu vào cho Kế hoạch 5 năm 2016-2020; Các vấn đề ưu tiên và định hướng giải pháp về cung ứng dịch vụ y tế cho Kế hoạch 5 năm 2016-2020; Các vấn đề ưu tiên và định hướng giải pháp về thông tin y tế và quản trị hệ thống y tế Kế hoạch 5 năm 2016-2020;  Định hướng và các giải pháp tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Các đại biểu đại diện lãnh đạo các Vụ/ Cục thuộc Bộ Y tế đưa ra các chuyên đề thảo luận và tóm tắt y kiến từ nội dung hội thảo

Cuối hội thảo các đại biểu sẽ đưa ra thảo luận chung về lựa chọn ưu tiên và khuyến nghị cho kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và vận động kinh phí xây dựng Báo cáo JAHR năm 2016.

 

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao sự hợp tác và phối hợp có hiệu quả của các Vụ, Cục, Viện của Bộ Y tế, sự tham gia tích cực các tổ chức trong nước và quốc tế,  đặc biệt là vai trò của Ban điều phối trong định hướng, tổ chức, toàn bộ các hoạt động xây dựng, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo cũng như vai trò của các chuyên gia đã làm việc rất tích cực để dự thảo từng chương mục của báo cáo hoàn thiện hơn. Thôngqua hội thảo này, Thứ trưởng  Phạm Lê Tuấn gửi lời cảm ơn đến các các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế, các cơ quan quản lý y tế, các bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, các thành viên Ban điều phối sẽ tiếp tục làm việc tích cực, có hiệu quả để xây dựng báo cáo JAHR nói riêng cũng như trong hoạt động của ngành y tế nói chung,nhằm đánh giá khách quan về tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và xác định chính xác các vấn đề ưu tiên và các giải pháp cho các năm 2016-2020.

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế