Ngôn ngữ:

Hội nghị cung cấp thông tin về chính sách mới của ngành Y tế

19/07/2016 | 12h36

Chiều ngày 11/07/2016, Ban Dân vận Trung ương phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về chính sách mới của ngành Y tế.

 

 Tham dự Hội nghị về phía Bộ Y tế có GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; cùng đại diện các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ/Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế. Về phía Ban Dân vận Trung ương có đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận; đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận; cùng các cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân vận Trung ương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng, ngày 12/12/2014, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế đã ký Chương trình phối hợp số 74-Ctr/BDVTW- BYT về phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế giai đoạn 2014-2020 với mục tiêu phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về y tế; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo niềm tin và sự đồng thuận của xã hội; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tạo cơ chế phối hợp công tác và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống của hai ngành trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Đến nay sau gần 2 năm triển khai chương trình phối hợp Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận đặc biệt trong đó là công tác dân vận đã đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của ngành Y tế, góp phần định hướng truyền thông, tăng cường hiệu quả chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 

 

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị cung cấp thông tin về chính sách mới của ngành Y tế GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chia sẻ và cùng trao đổi thông tin với các cán bộ công chức viên chức tại Ban Dân vận Trung ương những vấn đề về chính sách y tế mới, chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành Y tế, cũng như một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi cũng như khó khăn ngành Y tế gặp phải trong quá trình chăm sóc sức khỏe người dân. Thông qua Hội nghị này, Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn thời gian tới 2 bên sẽ cùng giám sát việc thực hiện triển khai chương trình phối hợp tại các đơn vị. Đồng thời, các đơn vị của hai ngành sẽ triển khai tổ chức các Hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ ngành Y tế làm về công tác dân vận cũng như cung cấp thông tin y tế cho cán bộ làm công tác dân vận tại Trung ương và địa phương nhưng chính sách, chương trình của ngành Y tế.

 

 

Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cảm ơn Thứ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Y tế đã dành thời gian trao đổi cung cấp thông tin mới của ngành Y tế tới các cán bộ làm công tác dân vận. Đồng chí chúc mừng những kết quả mà ngành Y tế đã đạt và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cùng với ngành Y tế trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới ngành Y tế sẽ có những chỉ đạo quyết liệt đáp ứng được mong mỏi của người dân, Ban Dân vận các cơ quan nhà nước và Văn phòng Bộ sẽ cùng phối hợp để thực hiện tốt các chương trình phối hợp mà 2 bên đã cùng đề ra trong chương trình chăm sóc sức khỏe người dân.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị 

 

 Theo moh.gov.vn