Ngôn ngữ:

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị và hợp tác Việt-Pháp

27/07/2016 | 18h28

Ngày 24/7/2106, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Tham dự Đại hội có PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đồng chí Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp. Ngài G.Đa-vi-ô, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam R.Lam-be, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt cùng hơn 200 đại biểu Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp trên cả nước.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết đánh giá công tác Hội nhiệm kỳ 2009-2016 và đề ra Phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021; Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Hội. Đại hội đã bầu 48 Ủy viên Ban Chấp hành và 3 Ủy viên Ban Kiểm tra Hội. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp nhiệm kỳ 2016 -2021.

 

 

Đại hội ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021

Các đại biểu tham dự  Đại hội nhất trí, trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Báo cáo tại Đại hội cho biết: trong nhiệm kỳ 2009 – 2016, với chức năng là cầu nối góp phần thúc đẩy phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Pháp đã chủ động lên kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động gặp gỡ hữu nghị, mít tinh, giao lưu văn hóa nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ của Pháp. Nhờ vậy, vị trí và ảnh hưởng của Hội được tăng cường rõ rệt ở trong nước cũng như đối với Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Pháp ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội cũng làm tốt công tác vận động bạn bè Pháp tham gia hỗ trợ Việt Nam xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở những địa phương còn nhiều khó khăn; giúp đỡ kinh tế đối với các gia đình nạn nhân chất độc hóa học và ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân ta bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông.

Về phương hướng và nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu thống nhất, Hội cần có giải pháp tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; làm cầu nối góp phần thúc đẩy phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa các địa phương của hai nước, trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, phù hợp với các quy định của pháp luật. Ngoài ra, các cấp hội cần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân Pháp đối với sự nghiệp xây dựng xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại  Đại hội, nhất trí với phương hướng nhiệm vụ của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng cho rằng, Hội cần chủ động tìm kiếm và mở rộng thêm các đối tác mới là các tổ chức cánh tả, các tổ chức phi Chính phủ, các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp… tại Pháp. Ở trong nước, Hội cần quan tâm đến việc thu hút sự tham gia của lớp trẻ để tạo nền tảng lâu dài cho hoạt động của Hội. Về hoạt động của Hội cần linh hoạt, sáng tạo mở rộng các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, gắn hoạt động hòa bình hữu nghị với việc thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, y tế, môi trường, xoá đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội…

 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Đại hội

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, tân chủ tịch Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp xúc động phát biểu: “Đây là vinh dự lớn đồng thời là trọng trách lớn lao mà các đại biểu đã tin tưởng giao phó để xây dựng tập thể Hội đoàn kết, nhất trí, vững mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp”.

 


Theo moh.gov.vn