Ngôn ngữ:

Thông báo tuyển dụng viên chức

03/06/2020 | 16h11

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày 03  tháng  6  năm 2020

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG ĐỢT 1, NĂM 2020

 

I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển và số lượng vị trí tuyển dụng

1. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu  đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, kỹ năng phù hợp với vị trí cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công tác hoặc nhiệm vụ;.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí tuyển dụng

Bệnh viện dự kiến tuyển dụng viên chức đợt 1, năm 2020 với 138 người làm việc

TT

Vị trí tuyển dụng

Tiêu chuẩn

 Chức danh

nghề nghiệp

Số lượng

1

Bác sĩ Đa khoa ngũ quan

Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa, chuyên khoa Tai Mũi Họng, chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

03

2

Bác sĩ ngoại khoa

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ bác sĩ định hướng Ngoại khoa

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

01

3

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền có chứng chỉ bác sĩ định hướng Chẩn đoán hình ảnh

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

01

4

Bác sĩ Da liễu

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

01

5

Bác sĩ Hồi sức cấp cứu

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền trở lên có chứng chỉ bác sĩ định hướng Hồi sức cấp cứu

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

02

6

Bác sĩ Cơ Xương Khớp

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

03

7

Bác sĩ Nhi

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

04

8

Bác sĩ Phụ

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền trở lên

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

01

9

Bác sĩ Ung bướu

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, có chứng chỉ bác sĩ định hướng Ung bướu

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

02

10

Bác sĩ Thăm dò chức năng

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, chuyên khoa y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

02

11

Bác sĩ Xét nghiệm

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

01

12

Bác sĩ Y học cổ truyền

Tốt nghiệp bác sĩ Y học cổ truyên trở lên

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

18

13

Kế hoạch tổng hợp

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

01

14

Dược sĩ

Tốt nghiệp Dược sĩ

Dược sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.08.22

13

Tốt nghiệp trình độ đào tạo cao đẳng Dược, trung cấp Dược

Dược hạng IV viên chức loại B, mã số V.08.08.23

15

Điều dưỡng đa khoa

 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng trở lên

Điều dưỡng hạng III, viên chức loại A1, mã số: V.08.05.12

43

Tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV, viên chức loại B, mã số: V.08.05.13

16

Kỹ thuật xét nghiệm

Tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm, xét nghiệm y học, kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng đa khoa có chứng chỉ hoặc chứng chỉ định hướng chuyên khoa xét nghiệm, huyết học truyền máu

Kỹ thuật y hạng IV, viên chức loại B, mã số V.08.07.19

07

17

Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng

Tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật y hạng IV, viên chức loại B, mã số V.08.07.19

03

18

Kỹ thuật Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng

Tốt nghiệp cử nhân y khoa, cử nhân Phục hồi chức năng

Kỹ thuật y hạng III, viên chức loại A1, mã số V.08.07.18

07

19

Tài chính kế toán

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, kế toán, Tài chính – Ngân hàng trở lên

Kế toán viên, viên chức loại A1, mã số 06.031

06

Tốt nghiệp Cao đẳng Tài chính, Kế toán

Kế toán viên trung cấp, viên chức loại B, mã số 06.032

20

Kỹ sư Thiết bị y tế

Tốt nghiệp Kỹ sư Tin học ứng dụng, Kỹ sư Điện tử viễn thông

Kỹ sư (hạng III) viên chức loại A1, mã số V.05.02.07

02

21

Kỹ sư điện

Tốt nghiệp Kỹ sư Điện

Kỹ sư (hạng III) viên chức loại A1, mã số V.05.02.07

01

22

Hành chính quản trị

Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh trở lên

Chuyên viên, viên chức loại A1, mã số 01.003

01

23

Quản lý chất lượng Bệnh viện

Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, cử nhân Kế toán, cử nhân Tài chính ngân hàng

 

Tốt nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền

Chuyên viên, viên chức loại A1, mã số 01.003

 

 

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

04

24

Hợp tác quốc tế

Tốt nghiệp Cử nhân ngoại ngữ

Tốt nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền trở lên

Chuyên viên, viên chức loại A1, mã số 01.003

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

03

25

Đào tạo - chỉ đạo tuyến

Tốt nghiệp Cử nhân Báo chí

 

Tốt nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền trở lên

Chuyên viên, viên chức loại A1, mã số 01.003

 

Bác sĩ (hạng III), viên chức loại A1, mã số: V.08.01.03

02

26

Kỹ thuật viên Điện

Tốt nghiệp trung cấp Điện

Kỹ thuật viên (hạng IV), viên chức chức loại B, mã số V.05.02.08

02

27

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật viên (hạng IV), viên chức chức loại B, mã số V.05.02.08

01

28

Kỹ thuật viên Điện tử, Thiết bị y tế

Tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế, cao đẳng kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

Kỹ thuật viên (hạng IV), viên chức chức loại B, mã số V.05.02.08

02

29

Kiểm nghiệm viên

Tốt nghiệp cử nhân hóa học

Nghiên cứu viên (hạng III), viên chức loại A1, mã số V.05.01.03

01

 

Tổng cộng

 

 

138

 

Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học:

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24/01/2014: Bậc 2 đối với viên chức hạng III,; bậc 1 đối với viên chức hạng IV.

-  Tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

3. Tiêu chuẩn cụ thể về từng vị trí việc làm được đăng tải đính kèm bản Thông báo này trên trang Thông tin điện tử của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tại địa chỉ website Bệnh viện: https://nhtm.gov.vn/ và niêm yết tại bảng tin Bệnh viện.

II. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng:

-         Hình thức: Xét tuyển.

-         Nội dung: Theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

-         Thời gian dự kiến xét tuyển: Quý II và Quý III năm 2020.

-         Địa điểm tổ chức xét tuyển: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

III. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ ngày 03/6/2020 đến hết ngày 02/7/2020. Các trường hợp nộp sau thời gian nêu trên đều không hợp lệ.

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

      - Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc qua đường bưu chính theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ, P.301, tầng 3, khu nhà hành chính (vào cổng số 1), Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, số 29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại cố định: (024)39439850.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc theo đường bưu chính được tính đến hết giờ hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2020.

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ được đăng tải trên website Bệnh viện: https://nhtm.gov.vn/

3. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến: 400.000đồng/thí sinh.

4. Thời gian dự kiến xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương từ ngày 28/7/2020.

5. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 1 và vòng 2 được niêm yết tại trụ sở Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện) và trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện: https://nhtm.gov.vn/

6. Phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển viên chức: Dự kiến vào ngày  26/7/2020

7. Dự kiến công bố, niêm yết công khai danh sách người trúng tuyển vào ngày 06/9/2020 tại trụ sở Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (phòng Tổ chức bệnh viện và trên trang thông tin điện tử của bệnh viện: https://nhtm.gov.vn/.

*Lưu ý:

- Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương không hoàn lại lệ phí dự tuyển cho người đã đăng ký dự tuyển nhưng không tham gia dự kiểm tra, sát hạch hoặc kết quả không trúng tuyển.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Vũ Nam

 Lưu ý: Nơi tải các văn bản liên quan:

- Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Kế hoạch chi tiết tuyển dụng viên chức đợt 1, năm 2020.

- Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự xét tuyển.