Ngôn ngữ:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHỎNG VẤN (VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1

29/07/2020 | 12h55

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHỎNG VẤN (VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
ĐỢT 1, NĂM 2020

           Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2020 Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn (vòng 2) đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cụ thể như sau:


- Thời gian tổ chức phỏng vấn: Từ ngày  06/8 đến ngày 07/8/2020

+ 8 giờ 30 phút ngày 06/8/2020 khai mạc kỳ xét tuyển, phổ biến nội quy, quy chế kỳ xét tuyển tại Hội trường Khoa Dinh Dưỡng, khu điều trị nội trú 7 tầng, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, số 29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

+ 10 giờ 00 phút: Phỏng vấn các thí sinh (chi tiết cụ thể xem tại cửa các phòng phỏng vấn). tại Khoa Điều trị tự nguyện chất lượng cao (nhà số 7) - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, số 29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Lưu ý : Khi đi, các thí sinh mang Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) và Giấy triệu tập tham dự phỏng vấn.

Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo để thí sinh được biết./.


                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                          (đã ký)

                                                                                             PGS.TS Vũ Nam
 
Danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương: 

 

-------------------------------------------------------------
Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
29 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ha Noi
Website: http://nhtm.gov.vn/