Ngôn ngữ:

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

14/09/2016 | 10h32
BỘ Y TẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

     BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG             

                                        ---------------

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 ----------------

Hà Nội, ngày  14  tháng  9  năm 2016

 

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

 

Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016, chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau:

1. Bác sĩ công tác tại các khoa lâm sàng: 08 người (tốt nghiệp đại học, sau đại học các chuyên ngành Y học cổ truyền, Răng-Hàm-Mặt, Đa khoa chính quy dài hạn).

2. Chuyên viên công tác tại phòng Hành chính quản trị, Tổ chức cán bộ, Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến: 03 người (Tốt nghiệp thạc sĩ Luật, Thạc sĩ giảng dạy Hán ngữ Trung Quốc, cử nhân kinh tế).

3. Dược sĩ công tác tại khoa Dược, Quầy thuốc: 04 người (02 người có trình độ đại học, 02 người có trình độ cao đẳng, trung cấp).

4. Điều dưỡng công tác tại các khoa lâm sàng, khoa Khám bệnh, Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng Kế hoạch tổng hợp: 06 người (có trình độ từ trung cấp trở lên, riêng điều dưỡng công tác tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phải có chứng chỉ Kiểm soát nhiễm khuẩn).

5. Kế toán viên công tác tại phòng Tài chính kế toán, khoa Dược: 03 người (tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán chính quy dài hạn, cử nhân tài chính ngân hàng chính quy dài hạn có chứng chỉ đạo tạo nghề kế toán).

6. Kỹ sư, chuyên viên công tác tại phòng Công nghệ thông tin, khoa Đông y thực nghiệm: 03 người (tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học, kỹ sư Công nghệ thông tin, cử nhân Công nghệ thông tin).

7. Kỹ thuật viên y công tác tại khoa Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng: 02 người (tốt nghiệp cử nhân phục hồi chức năng, cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học).


Yêu cầu chung: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; có trình độ B ngoại ngữ một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung đối với thí sinh có trình độ CĐ, ĐH; trình độ A đối với thí sinh có trình độ TC. Sử dụng vi tính thành thạo.


Hồ sơ dự tuyển gồm: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu; Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sao Giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (Bệnh viện quận, huyện trở lên); Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. 02 ảnh 4x6, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ người nhận.


Hình thức và nội dung thi tuyển: Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi: Thi viết, thời gian 180 phút và thi thực hành. Thi ngoại ngữ và tin học theo quy định tại Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.


Thời gian và địa điểm thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 10/2016 tại Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương; lệ phí thi tuyển thu theo quy định của Thông tư liên tịch Số: 163/2010/TTLT-BTC-BNV.


Nơi nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp cho phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương, P.301, khu nhà A, 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội (không trả lại hồ sơ dự tuyển nếu thi sinh không đủ điều kiện dự thi). ĐT: 04.39439850.


Thời gian nhận hồ sơ: Các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 14/9/2016 đến hết ngày 13/10/2016.


Nơi nhận:                                                                            - Như trên;                                                                      - Lưu: VT, TCCB.                                                                                                

 

GIÁM ĐỐC

 

 Trần Quốc Bình