Ngôn ngữ:

Công khai bảng giá dịch vụ kỹ thuật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

19/12/2018 | 01h17

Thực hiện thông tư số 39/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Ngày 15/12/2018, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã tiến hành áp giá dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 39.

Tải bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tại đây