Ngôn ngữ:

Công tác nghiên cứu khoa học

28/03/2012 | 06h33

Nghiên cứu Khoa học

  • Bệnh viện đã triển khai, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng nhiều đề tài trên các lĩnh vực khám chữa bệnh, thực nghiệm, sản xuất thuốc…
  • Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu thuộc các chuyên khoa, hợp tác với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước như Viện Dược liệu, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Hà Nội…đánh giá tác dụng của các bài thuốc, vị thuốc trên thực nghiệm, lâm sàng v.v…
  • Đã nghiệm thu trên 700 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở
  • Hợp tác với các viện nghiên cứu trên thế giới về nghiên cứu khoa học và tổ chức các hội thảo quốc tế
  • Xuất bản tạp chí Y Dược học cổ truyền Việt nam ra hàng quý để đăng tải các kết quả nghiên cứu mới nhất

Các tin khác: