Ngôn ngữ:

Hội thảo xin ý kiến Dự thảo sửa đổi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

07/12/2016 | 17h30

Ngày 02/12/2016, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo xin ý kiến Dự thảo sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Lãnh đạo Vụ pháp chế, Bộ Tư pháp; Lãnh đạo các Vụ, Cục, Bệnh viện trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ; Lãnh đạo Sở Y tế, BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh khu vực phía Nam.

 

 

Đoàn chủ tọa Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Sau 02 năm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực, đã có 80% dân số tham gia BHYT, trên 2.000 cơ sở  khám chữa bệnh các tuyến và khoảng 10.000 cơ sở y tế tuyến xã đã khám chữa bệnh cho khoảng 130 triệu lượt người có thẻ BHYT mỗi năm, chất lượng dịch vụ được cải thiện rõ nét, đáp ứng sự hài lòng người bệnh. Hiện nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực BHYT đã được xây dựng tương đối đầy đủ gồm: Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT, Thông tư của Bộ Y tế …

Mặc dù đạt được những kết quả rất quan trọng song trong quá trình triển khai thực hiện Luật BHYT cũng xuất hiện những hạn chế, bất cập, một số quy định còn chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể, có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau, có những quy định không còn phù hợp với thực tiễn và cả những quy định cần được điều chỉnh do có những chính sách mới được ban hành.

 Để Hội thảo đạt kết quả, Thứ trưởng mong muốn nhận được những ý kiến thẳng thắn, có trách nhiệm, xuất phát từ thực tế của các sở y tế, BHXH các tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là những giải pháp cụ thể để sửa đổi Nghị định 105 nhằm giải quyết được những khó khăn, vướng mắc hiện nay, đáp ứng với nhu cầu của sự phát triển.

 

 

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo được nghe Lãnh đạo Vụ BHYT trình bày Dự thảo sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP và thảo luận về BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi như: chính sách pháp luật, chính sách BHYT, thực trang, thách thức, giải pháp và khám điều trị suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt nam. Kết quả của Hội thảo là cơ sở để Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, trình Chính phủ ban hành trong thời gian sớm nhất.

 

Theo moh.gov.vn