Ngôn ngữ:

Hội nghị trực tuyến xin ý kiến góp ý sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực Khám chữa bệnh và Bảo hiểm y tế

17/01/2017 | 12h38

Sáng ngày 12/1/2017, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến xin ý kiến góp ý sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực Khám chữa bệnh và Bảo hiểm y tế. 

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, các Thứ trưởng Bộ Y tế, Lãnh đạo một số Bộ/Ngành, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp Trung ương và cấp tỉnh tại 709 điểm cầu trên cả nước.

 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Các Thông tư đang được Bộ Y tế xây dựng, xin ý kiến bao gồm: Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế về việc Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; Thông tư sửa đổi, bổ sung nội dung hồ sơ theo dõi sức khỏe cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22/5/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình; Thông tư quy định chi tiết về gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả; Thông tư sửa đổi bổ sung nội dung Thông tư sô 41/2014/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 24/11/2014 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế.

 

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế

Phát biểu khai mạc Hội thảo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: một trong những định hướng lớn của Bộ Y tế là phải phát triển tuyến y tế cơ sở, trong khi đó cơ chế hiện nay lại hạn chế nhiều về danh mục kỹ thuật, thuốc cho các trạm y tế xã. Tỉ lệ chi cho y tế cơ sở y tế còn thấp. Hiện tỉ lệ chi KCB BHYT tại xã mới đạt khoảng 3%-4% tổng chi KCB BHYT, nếu tính cả tuyến huyện mới đạt tỉ trọng 32%. Trong khi đó, tỉ lệ sử dụng DVKT KCB BHYT của tuyến huyện và xã là 72%. Bộ trưởng cho rằng Thông tư sửa đổi sẽ hướng đến mở rộng danh mục DVKT và thuốc cho tuyến cơ sở, thu hút người dân đến KCB tại tuyến này. Các bệnh viện Trung ương sẽ tập trung vào DVKT cao, nghiên cứu thay vì dành quá nhiều thời gian cho việc điều trị các bệnh thông thường. Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung nội dung hồ sơ theo dõi sức khỏe cá nhân ban hành kèm theo Thông tư 16 là cơ sở để trạm y tế xã mở rộng phạm vi hoạt động của mình, thực hiện chức năng của bác sĩ gia đình, tự đổi mới để thu hút người dân KCB BHYT. Bộ trưởng nhấn mạnh: “khi thực hiện tự chủ tài chính cho tất cả các cơ sở y tế, thực hiện thanh toán KCB BHYT theo định suất, cơ sở nào thu hút càng nhiều người có thẻ BHYT đăng ký KCB thì nguồn quỹ càng tăng”

Tại Hội thảo các đại biểu tại các điểm cầu trên toàn quốc đã đưa ra một số ý kiến liên quan đến những vướng mắc trong khi thực hiện các Thông tư như: các dịch vụ y tế, phân tuyến kỹ thuật, quy định về sử dụng thuốc, vật tư y tế, phân tuyến cố định theo hạng bệnh viện, giá dịch vụ một số thủ thuật, phẫu thuật không phù hợp; ở tuyến xã một số dịch vụ kỹ thuật được áp dụng tại tuyến xã nhưng không được thanh toán bảo hiểm, một số bệnh thường gặp chưa có mã bệnh theo quy định vì thế không được thanh toán bảo hiểm y tế…

Theo ông Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý KCB cho biết: Không có “hàng rào” nào quy định giới hạn việc thực hiện DVKT tại tất cả các tuyến y tế cơ sở, tuyến tỉnh hay tuyến trung ương. Bất kỳ DVKT nào mà cơ sở KCB đăng ký thực hiện được Bộ Y tế và Sở Y tế thẩm định cả về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất và làm chủ kỹ thuật đạt yêu cầu sẽ được cho phép thực hiện. Dự thảo Thông tư bổ sung danh mục kỹ thuật cho Thông tư số 43 sẽ bổ sung 914 kỹ thuật từ Thông tư 50; bổ sung 113 kỹ thuật từ Thông tư liên tịch 37 (sau khi đã chuẩn lại tên kỹ thuật). Thông tư cũng chuẩn hóa cả về tên dịch vụ và giá dịch vụ, nhằm giúp các cơ sở KCB làm thủ tục đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ quan BHXH qua hệ thống giám định điện tử...

Phát biểu tại Hội thảo ông Dương Tuấn Đức- Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT -BHXH Việt Nam cho rằng: Các thông tư cần phải thống nhất dịch vụ cả về tên và giá dịch vụ, bởi tình trạng nhiều cách đặt tên, chia tách nhiều dịch vụ cho cùng một kỹ thuật đang gây rất nhiều khó khăn trong việc thanh toán chi phí KCB BHYT, đặc biệt là thực hiện giám định BHYT điện tử.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại các điểm cầu thay mặt cho Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa về sửa đổi một số vướng mắc trong các thông tư và tổng hợp lại cho Sở Y tế các tỉnh và yêu cầu các Sở Y tế sau khi tổng hợp các ý kiến, gửi đến cho Bộ Y tế  để hoàn chỉnh trước khi các Thông tư được ban hành.

 

 

 

 

Đại biểu tham dự tại các điểm cầu đưa ra ý kiến góp ý dự thảo 

Theo moh.gov.vn