Ngôn ngữ:

Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 4

21/04/2016 | 03h31

Thứ trưởng Bộ Y tế- PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên vừa ký Quyết định số 1432/QĐ-BYT ban hành Danh mục (Đợt 4) các dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện giữa Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 50/2014/TT-BYT với Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT- BTC.

Cụ thể, danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương Đợt 4 gồm 2.297 kỹ thuật thuộc 3 chuyên khoa: chuyên khoa Nhi gồm 2.253 dịch vụ kỹ thuật; chuyên khoa Lao gồm 20 dịch vụ kỹ thuật (bổ sung danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-BYT ngày 25/3/2016); chuyên khoa Sản gồm 24 dịch vụ kỹ thuật. (bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 8/3/2016).

Như vậy tính đến nay, sau 4 đợt, Bộ Y tế đã ban hành danh mục tương đương với tổng số 7.160 dịch vụ kỹ thuật của đầy đủ 28 chuyên khoa, đáp ứng cơ bản nhu cầu thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT.

 

 

Các danh mục dịch vụ kỹ thuật tương đương 4 đợt của 28 chuyên khoa đã ban hành với đầy đủ các trường thông tin liên quan (giá, mã dùng chung, phân tuyến, phân loại PT-TT…) đã được cập nhật lên phần mềm quản lý Kiểm tra bệnh viện trực tuyến. Các đơn vị đăng nhập (Sử dụng trình duyệt Chrome mới download được file Excel), khai báo danh mục kỹ thuật của đơn vị theo Thông tư 43 và 50 tại Tab “VIII. Phạm vi hoạt đông”, phần mềm có tính năng tải về danh mục tương đương kèm theo giá dịch vụ và các trường thông tin khác. Sử dụng Mã tương đương tại (Cột 2) làm mã tham chiếu danh mục và mã thanh toán in kèm theo phiếu thanh toán BHYT .

Các chuyên khoa đang tiếp tục rà soát để bổ sung danh mục tương đương cho vòng 2. Trong thời gian chờ đợi, những dịch vụ kỹ thuật đang được BHYT chi trả không có tên trong Thông tư 37 và không có tên trong danh mục tương đương các bệnh viện vẫn thực hiện theo bảng giá cũ.

 

Theo suckhoedoisong.vn