Ngôn ngữ:

Hội nghị về Lồng ghép YHCT vào hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia

24/05/2012 | 12h23

 Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 năm 2012, PGS.TS. Trần Quốc Bình, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương, cùng PGS.TS Phạm Vũ Khánh, Vụ trưởng Vụ YHCT đã tham dự Hội nghị về Lồng ghép YHCT vào hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia - Chương trình nghiên cứu thực địa về chính sách kết hợp 2 nền y học, quá trình thực hành chuẩn hóa (SOP) trong YHCT tại Trung Quốc và các nước ASEAN.


 

Tại Hội nghị, nước chủ nhà Trung Quốc đã báo cáo về việc thực hiện chính sách hài hòa giữa 2 nền y học và giới thiệu các mô hình quản lý, sử dụng YHCT theo tiêu chuẩn. Nội dung đi tham quan thực địa tại hệ thống các Bệnh viện và đơn vị sản xuất thuốc YHCT tại Trung Quốc đã giúp các nước thành viên tăng cường hiểu biết về thực trạng lồng ghép YHCT vào hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia tại Trung Quốc, học tập kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc chuẩn hóa thực hành YHCT cũng như chia sẻ một số lĩnh vực khác như: mô hình đào tạo về YHCT cho sinh viên quốc tế, quản lý khoa học và nghiên cứu y học dựa trên bằng chứng.
 Hội nghị cũng thảo luận về tăng cường sự hợp tác đa phương giữa Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN về lĩnh vực YHCT.

Thu Thủy.