Ngôn ngữ:

Cuộc họp các quan chức cao cấp y tế ASEAN

17/09/2014 | 02h08

Ngày 15/9/2014, tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp các quan chức cao cấp y tế ASEAN nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng y tế ASEAN lần thứ 12. Đây là năm đầu tiên Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng y tế ASEAN. 

 

Tham dự cuộc họp có gần 150 quan chức y tế cao cấp của 10 nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN và các đại biểu của nước chủ nhà Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu khai mạc cuộc họp. Việt Nam được bầu là Chủ tọa cuộc họp, và Brunei Darussalam- nước sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng y tế ASEAN lần thứ 13 là Phó Chủ tọa.

 

Các quan chức cấp cao đã thảo luận, trao đổi về các hoạt động, chương trình nghị sự, các văn kiện quan trọng để đưa ra thảo luận, quyết nghị tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 được tổ chức vào ngày 18/9/2014. Hội nghị cũng đã cập nhật thông tin, xem xét các sáng kiến, các dự thảo Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng ASEAN, Tuyên bố giữa ASEAN và các đối tác.

 

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

 Tại cuộc họp, những nội dung chính sau đã được thảo luận, xem xét: 
 1. Ban thư ký ASEAN cập nhật về việc thực hiện các quyết nghị chính của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 11 tại Thái lan như: tiến trình thực thi Hiệp định khung phát triển y tế giai đoạn 2010-1015 và kế hoạch hành động; các vấn đề y tế ưu tiên của khu vực.
 2. Nước chủ nhà SOMHD- Thái Lan báo cáo về kết quả và khuyến nghị của Hội nghị quan chức cấp cao về y tế (SOMHD ) lần thứ 8, tháng 6/2014 tại Singapore và hội nghị SOMHD lần thứ 9 tại Thái Lan vào tháng 82014. Tại các hội nghị này, các quan chức y tế ASEAN đã đề xuất kế hoạch và khung chiến lược phát triển y tế giai đoạn 2010-2015 và sau 2015.
 3. Tiến trình thực thi Hiệp định khung phát triển y tế giai đoạn 2010-1015 và kế hoạch hành động được Ban thư ký ASEAN cập nhật. Đồng thời tiến trình hợp tác với các đối tác phát triển cũng như danh mục các hoạt động hơp tác, các chỉ số giám sát, đánh giá cũng được giới thiệu.
 4. Thảo luận và thống nhất về Chương trình phát triển y tế ASEAN sau năm 2015, bao gồm các nội dung thảo luận về tầm nhìn, nhiệm vụ, khung chiến lược phát triển, mục tiêu đến năm 2020 về y tế và các ưu tiên về mặt y tế như: thúc đẩy lối sống lành mạnh, hệ thống y tế đáp ứng với các mối đe dọa khẩn cấp, tăng cường tiếp cận chăm sóc y tế, an toàn thực phẩm. Thông qua các hướng ưu tiên trong  hợp tác Y tế trong ASEAN sau năm 2015, trong đó thúc đẩy tăng cường vai trò của ASEAN trong việc hợp tác với các đối tác khác trong lĩnh vực y tế.
 5. Thảo luận, xem xét những văn kiện sẽ đệ trình trong Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12, ngày 18/9/2014:
  •  Thoả thuận hợp tác y tế giữa ASEAN và WHO sẽ được ký kết bởi Giám đốc WHO khu vực và Tổng Thư ký ASEAN trong Lễ khai mạc Hội nghị ngày 18/9/2014
  • Thoả thuận hợp tác giữa ASEAN và UNFPA được dự kiến sẽ ký kết vào thời gian thích hợp sau Hội nghị Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12.
  • Chương trình phát triển y tế ASEAN sau năm 2015, bao gồm các nội dung chính:
   • Thúc đẩy lối sống lành mạnh: phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm (NCDs), giảm thiểu tác hại rượu bia và thuốc lá, phòng ngừa tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe tâm thần, già hóa dân số, dinh dưỡng hợp lý;
   • Phát triển hệ thống y tế đáp ứng các mối đe dọa khẩn cấp: phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, tăng cường năng lực hệ thống xét nghiệm, vấn đề kháng thuốc, tác động của môi trường đối với sức khỏe, quản lý thảm họa...;
   • Tăng cường tiếp cận chăm sóc y tế: thuốc y học cổ truyền trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu; các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về y tế số 4,5,6; bao phủ y tế toàn dân; sức khỏe cho người dân di cư, phát triển công nghiệp dược...; 
   • An toàn thực phẩm, nước sạch và vệ sinh môi trường.
  •  Các văn kiện tài liệu khác được  xem xét để quyết nghị trong Hội nghị AHMM lần thứ 12, bao gồm: Hướng dẫn của ASEAN về tiêu chuẩn và đào tạo Cô đỡ thôn bản; ASEAN không Thuốc lá; chiến lược loại trừ bệnh Dại của ASEAN, Trung tâm đánh giá nguy cơ về An toàn thực phẩm của ASEAN; chính sách về Sức khỏe tâm thần; sách về sử dụng thuốc Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, Hướng dẫn về nghiên cứu thuốc Y học cổ truyền; mô hình Thanh tra và chứng nhận An toàn thực phẩm trong cộng đồng ASEAN; thực hành tốt về phòng chống HIV and AIDS trong khu vực ASEAN.
 
 
Nước chủ nhà Việt Nam cung cấp thông tin và cùng với các quan chức ASEAN thông qua lễ khai mạc và chương trình làm việc của Hội nghị AHMM12 kéo dài trong 1 ngày 18/9/2014.

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử Bộ Y tế