Ngôn ngữ:
Hiển thị:
23/06/2019 | 22h32
Thầy thuốc ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nam PGS.TS.BSCC. Vũ Nam-Giám đốc Bệnh viện Lĩnh vực đào tạo: Chuyên ngành Y học cổ truyền và Nội khoa  Quá trình công tác:   01/1992 – 10/1996: Bác sĩ điều trị khoa Nội 2-Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Học nghiên cứu sinh khóa 12 chuyên ngành Nội khoa – Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội.   10/1996 – 12/1997: Bác sĩ điều trị Khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Học Nội soi tiêu hóa tại Trường đại học Y (CHU) Angers - Cộng hòa Pháp ...
04/04/2012 | 17h39
 Lĩnh vực đào tạo: Chuyên ngành nội khoa và Y học cổ truyền  -  03/1999 - 06/2008: Phó giám đốc chuyên môn – Viện Y học cổ truyền Quân đội  -  06/2008 - 07/2009: Phó giám đốc Bệnh viện YHCT TW  -  08/2009 đến nay: Giám đốc Bệnh viện YHCT TW  - 10/2010 được bổ nhiệm làm Phó khoa YHCT Đại học Y Hà Nội  Các khóa đào tạo đã qua: - Thạc sĩ tại Đại học Trung Y Dược Thượng Hải Trung Quốc (1994 – 1998) - Tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà nội (2001 – 2004) Các danh hiệu thi đua, khen thưởng:  -          ...