Ngôn ngữ:
Hiển thị:
13/04/2012 | 08h53
  Phòng Công nghệ thông tin:   Thành lập: năm 2011   Trưởng phòng: ThS.KS Ngô Thị Diệu Thúy (2011- nay)   Phó phòng: ThS.KS Vũ Ngọc Đăng (2014- nay)   Đội ngũ CBVC: Thạc sỹ: 3, Kỹ sư: 1, Cử nhân CNTT: 1   Chức năng, nhiệm vụ: - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện, trình Giám đốc đơn vị phê duyệt; - Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng thuộc bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt; - Hướng dẫn, đào tạo nâng cao ...
13/04/2012 | 08h52
Phòng điều dưỡng Năm thành lập: Tháng 8 năm 1995, tách từ phòng Kế hoạch tổng hợp phòng Điều dưỡng 2021 phòng Điều dưỡng 2006 Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:             Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Dần (1995- 2004), CN Bùi Thị Bích Ngà (2004- 2017), ThS.QLBV Nguyễn Thị Phương Thảo (2017-nay)                     Phó phòng: CN.Trịnh Thanh Hà (10/2019-nay) Đội ngũ cán bộ công chức:  Ths.CN điều dưỡng: 1, Cử nhân điều dưỡng: 1, điều dưỡng trung cấp: 2 Thực hiện chức năng nhiệm vụ: Tổ chức; đôn đốc kiểm tra điều dưỡng, ...
13/04/2012 | 08h51
Trung tâm Hợp tác quốc tế thành lập năm 2006       Tập thể Trung tâm Hợp tác quốc tế năm 2022 Giám đốc bệnh viện tham dự Hội nghị về YHCT của WHO tại Manila, Philippines Giám đốc bệnh viện tham dự Diễn đàn các Trung tâm hợp tác của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ ba     Hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Y học phương Đông Hàn Quốc (KIOM) từ năm 2012 Thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc tế giữa Bệnh viện và Viện Y học phương Đông Hàn Quốc        Ký Bản ghi nhớ hợp tác Nghiên cứu khoa học với Nhật ...
13/04/2012 | 08h50
Phòng Hành chính quản trị Năm thành lâp: Tháng 6 năm 1957. Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng phòng: Ông Ngô Đạm, Ông Nguyễn Xuyên Hải (1958- 1970). Ông Nguyễn Thọ Ưu (1971-1976), Ông  Đỗ Văn Kha (1977-1998), Ông Phùng Như Ánh (1998- 2004), CN. Đặng Cao Thông (2004- 2010), Th.s. Đỗ Hoàng Tuấn (2011- nay). Phó phòng: Ông Trần Hữu Hiệp (1975-1977), Th.s. Đỗ Hoàng Tuấn ( từ 2007 - 2011), Th.s. Đỗ Cẩm Tú (2015- nay). Đội ngũ cán bộ công chức: -     Tổ Hành chính, văn thư, môi trường: 1 Thạc sỹ, 2 Cử nhân , 1 Điều dưỡng, 1 Cán ...
13/04/2012 | 08h49
 Phòng Vật tư thiết bị y tế  Năm thành lập: 1980 tách từ phòng Hành chính quản trị phòng Vật Tư - trang thiết bị y tế năm 2022 phòng Vật tư - trang thiết bị y tế năm 2014 Sửa chữa trang thiết bị phục vụ chuyên môn   Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thọ Ưu (1980- 1986), DSTC. Nguyễn Đức Thanh (1986 - 1992), KS. Nguyễn Chiến (1992 – 2007), KS. Nguyễn Đức Thắng (2007 – 2010), ThS. Phạm Văn Dực (2010 – nay)   Phó phòng: KS. Phạm Thị Hoàn (1999 - 2006), Lê Quang Vinh (2012 - ...
13/04/2012 | 08h48
  Phòng Tài chính kế toán   Năm thành lập: năm 1966, tách từ phòng Hành chính quản trị  phòng tài chính kế toán 2021 phòng Tài chính kế toán 2011 Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Ông Nguyễn Đăng Lễ (1966-1969), ông Hà Văn Nguyên(1969-1975), ông Hồ Trí Luận (1975-1983), CN. Vũ Thị Lý(1983-1997), CN. Nguyễn Thúy Hằng ( PP:1991-1997, TP:1997- 2013), Ths. Kinh tế. Nguyễn Thị Lan Hương (2014- nay). Phó phòng: Bà Lê Thị Thu Lan (1983- 1993), bà Trần Thị Lan (1999-2006), CN. Nguyễn Thị Lan Hương (2010- 2013), Ths Kinh tế. Đặng Thanh Tú (2014- nay), Ths kinh tế. Nguyễn Thị ...
13/04/2012 | 08h48
Phòng Tổ chức cán bộ  Ngày thành lập: ngày 31 tháng 12 năm 1966, tách từ phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ- Tài vụ.   Phòng Tổ chức cán bộ năm 2022  phòng Tổ chức cán bộ năm 2014 Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng phòng: Ông Ngô Đạm, ông Nguyễn Đạt, ông Trình Ngọc Anh, DS. Nguyễn Thị Ngọc Bích (1979- 1986), ông Đặng Văn Nghị (1987-2005), Thầy thuốc ưu tú, BSCKII. Phạm Thị Minh Dương (2005- 2013), BSCKII. Trương Thị Xuân Hòa ( 2013 – 11/2017). ThS.BS Bùi Thị Phương Thảo (12/2017-nay) Phó phòng: Ông Nguyễn Bá ...
13/04/2012 | 08h47
Phòng Kế hoạch tổng hợp Năm thành lập: Tháng 7 năm 1957 (Mới đầu nằm trong phòng Y lý chẩn trị, sau phát triển thành phòng Y vụ).  phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2022 phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2006 Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng phòng: Lương y Hoàng Văn Thâm, BS Tô Văn Sáng (1964-1966), BS Đinh Văn Lực (1966-1973), BS. Lê Thị Hồng ÁI (1973-1977), BS. Võ Xuân Trà(1977-1981), BS. Hàn Thị Tuyết(PP1977-1981, TP1981-1990), BS. Vương Anh Dũng(1990-1995), PGS.TS Dương Trọng Hiếu(1995-2004), BSCKII Lê Hữu Tuấn (2004 - 12/2015), TS.Hoàng Lam Dương (12/2015-03/2016)-phụ trách phòng, TS.Dương Trọng ...
06/04/2012 | 09h53
Chào mừng quý vị đến với trang web của Bệnh viện YHCT Trung Ương     Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là bệnh viện đầu ngành về YHCT - Trung tâm hợp tác về y học cổ truyền (YHCT) của Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam. Bệnh viện có 23 khoa phòng, 3 trung tâm được chia thành 3 khối: lâm sàng, cận lâm sàng, và khối các phòng ban chức năng. Bệnh viện có 371 viên chức trong đó có 02 Phó Giáo sư, 14 Tiến sĩ, 35 Thạc sĩ, 9 Bác sĩ chuyên khoa cấp II, 20 ...
04/04/2012 | 09h32