Ngôn ngữ:
Hiển thị:
13/04/2012 | 15h58
Khoa Nhi- Nội   Năm thành lập: Năm 1959, tách từ bộ phận Y lý chẩn trị     Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:  Trưởng khoa: BS.Nguyễn Thuyết, Lương y Nguyễn Trọng Cầu, BS. Trần Văn Kỳ( 1967- 1980 ),TS.Bùi Kim Chi (PK:1967-1980,TK:1980- 1990),  BSCKII. Đỗ Thị Ngọc Dung (1990- 1995),  BSCKII. Phạm Thị Lý (PK:1984-1995, TK: 1995-2004),  BSCKI. Lê Thị Ngọc Diệp (2004- 2011), BSCKII. Ngụ Thị Lan Phương (2011 – nay). Phó khoa: BS. Bùi Thị Xuân( 1978- 1987), BS. Phạm Thị Minh Dương( 1995- 1999), TS. Nguyễn Bội Hương (2006- 2009), ThS. Trần Quốc Hựng (2010 – nay). Đội ngũ cán bộ ...
13/04/2012 | 15h56
Khoa Châm cứu dưỡng sinh     Năm thành lập: Năm 1957      Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng khoa: Bs Phạm Bá Cư (1957-1962), BS.Hoàng Đình Châu (1962-1965), BS. Hoàng Bảo Châu( PK1963- 1967, TK1967-1978), BS. Nguyễn Tài Thu ( 1978- 1982) , BS Lã Quang Nhiếp (PK1965-1982, TK1982- 1995); BS. Vũ Hữu Ngõ (PK 1977-1995,TK 1995- 2001), BS. Nguyễn Thị Châu Quỳnh (PK 1992-2001, TK 2001-2004); BS. Nguyễn Thị Phương Chi (TK 2004 - nay), TS.Trần Thái Hà (03/2016-10/2016), TS.Dương Trọng Nghĩa (11/2016-nay).  Phó khoa: BS.Phùng Huy Uyển (1964), BS Bùi Quang Hiền (1974-1976), BS. Trần Quốc Bảo( 1976- 1990), PGS.TS. Dương ...
13/04/2012 | 15h53
Khoa Nội Năm thành lập: 1957    Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng khoa: Lương y Hoàng Văn Thâm (1957-1962), Lương y Nguyễn Doãn Chấp (1962-1987), BS.LY. Tống Trần Luân (PK 1975-1984, TK1984- 1990), BS. Nguyễn Văn Thang (PK 1977-1981, TK 1990-1997), BS.Trần Thị Loan (PK 1986-1997, TK 1997-2002), BS.Nguyễn Thị Tuyết Lan (2002 - ), TS. Nguyễn Thị Vân Anh (2002- 1/2015), TS Dương Trọng Nghĩa ( 2/2015- 03/2016), Hà Thị Việt Nga (10/2016-nay). Phó khoa: BS. Nguyễn Thị Trương, BS. Phạm Thị Lan Thanh, PGS.TS Nguyễn Nhược Kim( 1997- ), ThS. Kiều Đình Khoan(2004-2005),  TS. Dương Trọng Nghĩa (2012).  Đội ...
13/04/2012 | 15h53
  Phòng Công nghệ thông tin:   Thành lập: năm 2011   Trưởng phòng: Ths. Ngô Thị Diệu Thúy (2012- nay)   Phó phòng: Vũ Ngọc Đăng (2014- nay)   Đội ngũ CBVC: Thạc sỹ: 2, Kỹ sư: 1, Cử nhân CNTT:1, KTV cao đẳng:1.     Chức năng, nhiệm vụ: - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện, trình Giám đốc đơn vị phê duyệt; - Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng thuộc bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt; - Hướng dẫn, đào tạo nâng ...
13/04/2012 | 15h52
Phòng điều dưỡng Năm thành lập: Tháng 8 năm 1995, tách từ phòng Kế hoạch tổng hợp Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:             CN Nguyễn Thị Dần (1995- 2004), CN Bùi Thị Bích Ngà (2004- nay).         Đội ngũ cán bộ công chức:  Ths.CN điều dưỡng: 1, Cử nhân điều dưỡng: 1, điều dưỡng trung cấp: 2 Thực hiện chức năng nhiệm vụ: Tổ chức; đôn đốc kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định. Thạc sĩ Bùi Thị Bích Ngà - Trưởng phòng Điều dưỡng đọc thể lệ Hội thi Đào tạo nâng ...
13/04/2012 | 15h51
Năm thành lập: 2006 Tập thể Cán bộ Trung tâm Hợp tác Quốc tế Bộ trưởng Bộ Y tế Mông Cổ thăm và làm việc tại bệnh viện năm 2011 Lễ kí kết hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Nhân Sâm Hàn Quốc năm 2011 Lễ đón tiếp Chủ tịch Quỹ Nippon Foundation thăm và làm việc tại bệnh viện Ban Giám Đốc tiếp đoàn Nhật Bản Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ: Giám đốc: PGS.TS. Chu Quốc Trường (2006 - 2009), PGS.TS. Trần Quốc Bình (2009 - nay). Phó giám đốc: ThS. Tạ Thu Thủy (2011 - 10/2016), TS.Nguyễn Thị Tâm Thuận (11/2016-nay). Chức năng ...
13/04/2012 | 15h50
  Phòng Hành chính quản trị   Năm thành lâp: Tháng 6 năm 1957.   Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng phòng: Ông Ngô Đạm, Ông Nguyễn Xuyên Hải (1958- 1970). Ông Nguyễn Thọ Ưu (1971-1976), Ông  Đỗ Văn Kha (1977-1997), Ông Phùng Như Ánh (1997- 2004), CN. Đặng Cao Thông (2004- 2011), CN. Đỗ Hoàng Tuấn (2012- nay). Phó phòng: Ông Trần Hữu Hiệp (1975-1977), CN. Đỗ Hoàng Tuấn ( từ 2007 - 2011), CNKT. Đỗ Cẩm Tú (2015). Đội ngũ cán bộ công chức: Đại học: 5, điều dưỡng trung cấp: 1, cán sự: 1, kỹ thuật viên máy tính: 1, kỹ ...
13/04/2012 | 15h49
 Phòng Vật tư thiết bị y tế  Năm thành lập: 1980 tách từ phòng Hành chính quản trị Sửa chữa trang thiết bị phục vụ chuyên môn   Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thọ Ưu (1980- 1986), DSTC. Nguyễn Đức Thanh (1986 - 1992), KS. Nguyễn Chiến (1992 – 2007), KS. Nguyễn Đức Thắng (2007 – 2010), KS. Phạm Văn Dực (2010 – nay)   Phó phòng: KS. Phạm Thị Hoàn (1999 - 2006), Lê Quang Vinh (2012- nay), Phạm Lê Vân (2014-nay).              Đội ngũ cán bộ công chức: Kỹ sư: 3,  Chuyên viên: 1, Kỹ sư cao đẳng: 1, ...
13/04/2012 | 15h48
  Phòng Tài chính kế toán   Năm thành lập: năm 1966, tách từ phòng Hành chính quản trị  Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Ông Nguyễn Đăng Lễ (1966-1969), ông Hà Văn Nguyên(1969-1975), ông Hồ Trí Luận (1975-1983), CN. Vũ Thị Lý(1983-1997), CN. Nguyễn Thúy Hằng ( PP:1991-1997, TP:1997- 2013), Ths. Kinh tế. Nguyễn Thị Lan Hương (2014- nay). Phó phòng: Bà Lê Thị Thu Lan (1983- 1993), bà Trần Thị Lan (1999-2006), CN. Nguyễn Thị Lan Hương (2010- 2013), Ths Kinh tế. Đặng Thanh Tú (2014- nay), Ths kinh tế. Nguyễn Thị Lan Anh (2014- nay). Đội ngũ cán bộ công chức:  ThS: ...
13/04/2012 | 15h48
Phòng Tổ chức cán bộ  Ngày thành lập: ngày 31 tháng 12 năm 1966, tách từ phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ- Tài vụ.     Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ: Trưởng phòng: Ông Ngô Đạm, ông Nguyễn Đạt, ông Trình Ngọc Anh, DS. Nguyễn Thị Ngọc Bích (1979- 1986), ông Đặng Văn Nghị (1987-2005), Thầy thuốc ưu tú, BSCKII. Phạm Thị Minh Dương (2005- 2013), BSCKII. Trương Thị Xuân Hòa ( 2013 – 11/2017). ThS.BS Bùi Thị Phương Thảo (12/2017-nay) Phó phòng: Ông Nguyễn Bá Tân, Ông Trần Văn Tuy (1979-1982), Cử nhân Vũ Thị Tuyết ( ...
Liên Kết
phim thai lan, phim thuyet minh, phim an do