Ngôn ngữ:
>

 

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương nguyên là Viện nghiên cứu Đông y được thành lập ngày 7 tháng 6 năm 1957 theo quyết định số 238/Ttg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 18 tháng 6 năm 2003  đổi tên thành Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Cơ sở đặt tại số nhà 26, 27, 28, 29 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.  


 

Bệnh viện hiện có 482 cán bộ nhân viên, trong đó 44% cán bộ có trình độ đại học trở lên, có 33 khoa phòng và trung tâm, 550 giường bệnh (350 giường điều trị nội trú, 200 giường điều tri nội trú ban ngày).

Với chức năng là Bệnh viện đầu ngành của cả nước về Y học cổ truyền, Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ:

1. Khám cấp cứu, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh ở tuyến cao nhất bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.

2. Nghiên cứu khoa học.

3. Đào tạo cán bộ.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật.

5. Phòng bệnh.

6. Bào chế và sản xuất thuốc.

7. Hợp tác Quốc tế.

8. Quản lý kinh tế Bệnh viện.

Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện đã đạt được những thành tích nổi bật như:

- Làm tốt công tác kế thừa, phát huy, phát triển nền y dược học cổ truyền; đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học; áp dụng thành công những kết quả nghiên cứu khoa học trong phòng, chữa bệnh, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong phòng bệnh, sản xuất thuốc và khám chữa bệnh.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cho các Bệnh viện Y học cổ truyền trong toàn quốc. Mở các lớp và đào tạo học viên nước ngoài học về Y học cổ truyền.

- Thực hiện tôt đề án 1816 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”.

- Mở rộng quan hệ  quốc tế, thường xuyên hợp tác với trên 20 nước và các tổ chức quốc tế khác, từ năm 1988 đến nay Bệnh viện liên tục là trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương về Y học cổ truyền...

- Tháng 12/2004 sau khi triển khai thực hiện Nghị định 10-2002/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ (nay là Nghị định 43-2006/NĐ-CP) về việc trao quyền tự chủ một phần tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, thu nhập bình quân của người lao động được nâng cao, năm 2011 tăng gấp trên 2 lần so với năm 2007. 

 

 

Lãnh đạo Bệnh viện và lãnh đạo các khoa phòng năm 2012

 

 

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM

 

                                                                                                   
                                                                           TTƯT.PGS.TS. Vũ Nam                      
                                                                             GIÁM ĐỐC                      
                       

                                                   (7/2017 đến nay)

                     
                                                                                 
                                                                                 
                                                                           

 

 

 

 

 

 

TS.BS. Nguyễn Bội Hương 

 

 

TS. Lê Mạnh Cường

 

 

BSCKII. Trương Thị Xuân Hòa  

                      Phó Giám đốc                    Phó Giám đốc            Phó Giám đốc                  
                      (từ 2011 đến nay)                   (từ 2016 đến nay)           (từ 2015 đến nay)                  
                                                                                 
                                                                                 

 

 LÃNH ĐẠO VIỆN CÁC THỜI KỲ


Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng

Bác sĩ Lê Khắc Thiền

Bác sĩ Tô Văn Sáng

Anh hùng Lao động

Viện trưởng (1969-1974) Viện phó thứ nhất (1974-1977)
Thầy thuốc nhân dân    

Viện trưởng (1957-1968)

   
     
     
Giáo sư-Bác sĩ Hoàng Bảo Châu  Giáo sư Trần Thuý  Phó Giáo sư.Tiến sĩ Chu Quốc Trường

Thầy thuốc nhân dân

 Nhà giáo ưu tú  Thầy thuốc ưu tú

Phó Viện trưởng (1974-1977)

 Phó Viện trưởng (1976-1994)  Phó Viện trưởng 1998-2003)
 Viện trưởng (1977-1995)  Viện trưởng (1995-2003)  Giám đốc Bệnh viện (2003-2010)
     
     
   
  Phó Giáo sư.Tiến sĩ Trần Quốc Bình  
  Thầy thuốc nhân dân  
  Giám đốc Bệnh viện (6/2010 đến 6/2017)  


LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ


 

Bác sĩ Phạm Bá Cư

Đồng chí Hồ Nam

Lương Y Hoàng Văn Thâm

Phó Viện trưởng (1957-1959) Phó Viện trưởng (1957-1959) Phó Viện trưởng (1959-1963)
     
     

Đồng chí Nguyễn Công Toan

Đồng chí Nguyễn Huy

Giáo sư - Lương Y Nguyễn Sỹ Lâm

Phó Viện trưởng (1959-1964) Phó Viện trưởng (1964-1974)

Anh hùng Lao động -Thầy thuốc nhân dân

    Phó Viện trưởng (1974-1994)
     
     
     

Đồng chí Phạm Quang Xuyền

Đồng chí Trần Tuấn Sinh

Kỹ sư Vũ Thị Lý

Phó Viện trưởng (1978-1988) Phó Viện trưởng (1977-1988) Phó Viện trưởng (1990-2003)
    Phó Giám đốc (2003-2005)
     
     

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tuyến

Bác sĩ CKII Trịnh Tùng 

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần

Phó Giám đốc (1995-2005) Phó Giám đốc (03/2005-2011) Phó Giám đốc (01/2006-2008)
   
  CN. Đặng Cao Thông  
  Phó Giám đốc   
  (từ 2011 đến 2016)  
     


Liên Kết
phim thai lan, phim thuyet minh, phim an do