Ngôn ngữ:

BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 10

31/01/2019 | 15h40

   Ngày 22/1/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và truyền thông, Tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 10 tại hội trường tầng 3 Bệnh viện Y học cổ truyền TW.

 

   Tham dự buổi lễ Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 10 có sự tham dự của Ông Lê Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng nhà trường, TTƯT.PGS.TS Vũ Nam – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương cùng toàn thể ban giám đốc và 82 học viên là cán bộ viên chức Bệnh viện.

   Sau gần 1 năm học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị công tác.

 

(Ông Lê Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc buổi lễ)

 

(TTƯT.PGS.TS Vũ Nam – Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại buổi lễ)

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 8 học viên đạt loại giỏi, 74 học viên đạt loại khá, đồng thời Hội đồng thi đua của nhà trường cũng đã tặng giấy khen cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

 

(Ông Lê Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tham gia khóa đào tạo)

 

(TTƯT.PGS.TS Vũ Nam – Giám đốc Bệnh viện trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tham gia khóa đào tạo)

 

(BSCKII Trương Thị Xuân Hòa - Phó Giám đốc Bệnh viện trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tham gia khóa đào tạo)

 

(PGS.TS.BSCKII  Nguyễn Bội Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tham gia khóa đào tạo)

 

(TS.BS Lê Mạnh Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tham gia khóa đào tạo)

 

(Ông Lê Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tham gia khóa đào tạo)


 

(Ông Lê Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng nhà trường trao bằng khen cho các học viên hoàn thành  xuất sắc khóa đào tạo)

 

(TS. Trần Thái Hà – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp phát biểu tại buổi lễ)

 

(TTUT.PGS.TS Vũ Nam – Giám đốc BV thân tặng thầy phó hiệu trưởng bó hoa tươi thắm)

 

(Ban cán sự lớp thay mặt kính tặng thầy Lê Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng nhà trường món quà kỷ niệm)

SONG LINH