Ngôn ngữ:

Tuyển sinh lớp: Bác sỹ định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền năm học 2014-2015

02/07/2014 | 03h15

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 327/BVYHCTTW-ĐT

V/v: Thông báo tuyển sinh Bác sĩ định hướng chuyên khoa YHCT năm học 2014 – 2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014

       

                                 Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh

  Các Bệnh viện Y học cổ truyền và Đa khoa các tỉnh

-Các Trường Đại học Y - Dược

-Các Trung tâm Y tế ngành

     

         Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đầu ngành, được Bộ Y tế giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành Y học cổ truyền (YHCT). Trung tâm đào tạo Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo tuyển sinh Lớp “Bác sĩ định hướng chuyên khoa y học cổ truyền” khóa 37, năm học 2014 - 2015.

I. Hình thức và chuyên ngành tuyển sinh:

- Học tập trung

- Chuyên ngành Y học cổ truyền.

II. Đối tượng dự tuyển:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đủ sức khoẻ tham gia học tập.

III. Thời gian và địa điểm học:

- Thời gian học: 10 tháng.

- Tập trung: 9h ngày 14/7/2014.

- Địa điểm học: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

IV. Học phí:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa: 11.000.000 đồng/học viên.

V. Hồ sơ dự tuyển:

- 01 đơn xin học.

- 01 sơ yếu lí lịch có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc nơi cư trú.

- Bản sao bằng tốt nghiệp.

+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng.

- 01 giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học (dành cho đối tượng trong biên chế).

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe.

- 02 ảnh 3x4 (Mặt sau ghi rõ họ tên).

- Lệ phí xét tuyển hồ sơ: 60.000 đồng

VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2014.

Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo - Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua :

Điện thoại: 04 3 8226774    DĐ: 0121 947 3869 (Bs. Vinh)
Fax:             04 3 9449757

Lưu ý:     Bệnh viện có chỗ ở cho học viên ở xa. Học viên cần đăng ký trước.

             Học viên có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nơi nhận:

 - Như trên

- Bộ Y tế (Báo cáo)

- Các phòng ban (Để phối hợp thực hiện)

- Lưu: VT, PĐT, VP TTĐT-CĐT

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

    PGS.TS. Trần Quốc Bình