Ngôn ngữ:

Tuyển sinh lớp: Bác sĩ định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền (Lần 2)

29/03/2013 | 01h21

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.............YHCT/TTĐT-CĐT

V/v: Thông báo tuyển sinh Bác sĩ

định hướng chuyên khoa YHCT

năm học 2013 – 2014 (lần 1)

Hà Nội, ngày 28 tháng  03  năm 2013

 
Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh

 

- Các Bệnh viện Y học cổ truyền

- Các Bệnh viện Đa khoa các tỉnh

- Các Trường Đại học Y - Dược

- Các Trung tâm Y tế ngành

          Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đầu ngành, được Bộ Y tế giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành Y học cổ truyền (YHCT). Trung tâm đào tạo Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo tuyển sinh Lớp “Bác sĩ định hướng chuyên khoa y học cổ truyền” khóa 35, năm học 2013 - 2014.

I. Hình thức và chuyên ngành tuyển sinh:

- Học tập trung

- Chuyên ngành Y học cổ truyền.

II. Đối tượng dự tuyển:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học Y ở Trung Quốc chuyên ngành Y học Cổ truyền.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đủ sức khoẻ tham gia học tập.

III. Thời gian học:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa: học 10 tháng.

- Đối tượng là sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc: học 12 tháng (theo Thông báo của Bộ Y tế về việc đào tạo bổ sung chuyên khoa định hướng cho sinh viên y – dược đã tốt nghiệp tại Trung Quốc ngày 22 tháng 4 năm 2010).

- Tập trung 9h ngày 12/8/2013 (Thứ 2).

IV. Địa điểm học: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

V. Học phí:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa: 10.000.000 đồng/học viên.

- Đối tượng là sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc: 12.000.000 đồng/học viên.

VI. Hồ sơ dự tuyển:

- 01 đơn xin học.

- 01 sơ yếu lí lịch có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc nơi cư trú.

- Bản sao bằng tốt nghiệp.

+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng đối với Bác sĩ đa khoa.

+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp và 01 bản sao học vị cử nhân kèm bản dịch có công chứng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học Y ở Trung Quốc.

- 01 giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học (dành cho đối tượng trong biên chế).

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe.

- 02 ảnh 3x4 (Mặt sau ghi rõ họ tên).

- Lệ phí xét tuyển hồ sơ: 50.000 đồng

VII. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2013.

Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo - Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua :

Điện thoại:    04 3 8226774

Mobile:         01645 949 555 (CN THỦY)

                    0121 947 3869 (BS VINH)

Fax:             04 3 9449757

Lưu ý:     Bệnh viện có chỗ ở cho học viên ở xa.

Học viên có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

 

 

       Nơi nhận:

 - Như trên

- Bộ Y tế (Báo cáo)

- Các phòng ban (Để phối hợp thực hiện)

- Lưu: VT, PĐT, VP TTĐT-CĐT

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

    PGS.TS. Trần Quốc Bình