Ngôn ngữ:

Thông báo tuyển sinh Bác sĩ định hướng chuyên khoa YHCT năm học 2016-2017 (lần 2)

12/07/2016 | 00h34

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  ....... /BVYHCTTW-ĐT

V/v: Thông báo tuyển sinh Bác sĩ định hướng chuyên khoa YHCT năm học 2016-2017 (lần 2)

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016

       

                                 Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh

 

Các Bệnh viện Y học cổ truyền và Đa khoa các tỉnh    

-Các Trường Đại học Y - Dược

-Các Trung tâm Y tế ngành

     

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đầu ngành, được Bộ Y tế giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành Y học cổ truyền (YHCT). Trung tâm đào tạo Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo tuyển sinh Lớp “Bác sĩ định hướng chuyên khoa y học cổ truyền” khóa 39, năm học 2016 - 2017.

I. Hình thức và chuyên ngành tuyển sinh:

- Học tập trung

- Chuyên ngành Y học cổ truyền.

II. Đối tượng dự tuyển:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học Y ở Trung Quốc chuyên ngành Y học Cổ truyền.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đủ sức khoẻ tham gia học tập.

III. Thời gian học:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa: học 10 tháng.

- Đối tượng là sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc: học 12 tháng (theo Thông báo của Bộ Y tế về việc đào tạo bổ sung chuyên khoa định hướng cho sinh viên y - dược đã tốt nghiệp tại Trung Quốc ngày 22 tháng 4 năm 2010).

- Tập trung: 9h ngày 19/8/2016 (Thứ Sáu).

- Dự kiến khai giảng ngày 22/8/2016 (Thứ Hai).

IV. Địa điểm học: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

V. Học phí:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa: 12.000.000 đồng/học viên.

- Đối tượng là sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc: 14.000.000 đồng/học viên

VI. Hồ sơ dự tuyển:

- 01 đơn xin học.

- 01 sơ yếu lí lịch có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc nơi cư trú.

- Bản sao bằng tốt nghiệp.

+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng đối với Bác sĩ đa khoa.

+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp và 01 bản sao học vị cử nhân kèm bản dịch có công chứng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học Y ở Trung Quốc.

- 01 giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học (dành cho đối tượng trong biên chế).

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe.

- 02 ảnh 3x4 (Mặt sau ghi rõ họ tên).

- Lệ phí xét tuyển hồ sơ: 60.000 đồng

VII. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/7/2016.

Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo - Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua:

Điện thoại: 04 3 8226774;   Ms Thủy: 0164.59.49.555
Fax:          04 3 9449757

Lưu ý:     Học viên có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ Y tế (Báo cáo)

- Các phòng ban (Để phối hợp thực hiện)

- Lưu: VT, PĐT, VP TTĐT-CĐT

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

   Trần Quốc Bình