Ngôn ngữ:

Họp về công tác thí điểm đào tạo sau đại học tại Bệnh viện/Viện

01/08/2014 | 01h48

Ngày 29/7/2014 tại Bộ Y tế đã diễn ra cuộc họp về công tác thí điểm đào tạo sau đại học tại Bệnh viện/Viện nghiên cứu.

Dự và chủ trì cuộc họp có PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cùng tham dự cuộc họp còn có PGS.TS.Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS.Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện Lãnh đạo một số Vụ/Cục cơ quan Bộ Y tế và đại diện Lãnh đạo 14 Bệnh viện/Viện nghiên cứu đang đào tạo chuyên khoa sau đại học.

 

PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Theo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), tại hội nghị kết hợp Viện – Trường trong đào tạo CKI, CKII và Bác sĩ nội trú ngày 17/10/2009, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã giao cho Vụ Khoa học và Đào tạo hướng dẫn, đôn đốc các Bệnh viện/Viện thực hiện thí điểm đào tạo CKI, CKII và Bác sĩ nội trú. Các trường đại học và bệnh viện tham dự hội nghị đều đồng ý phương án này (thông báo số 1085/TB-BYT ngày 16/11/2009 của Văn phòng Bộ). Từ năm 2010, thực hiện ý kiến chỉ đạo của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu, Vụ Khoa học và Đào tạo phối hợp với các Vụ/Cục liên quan đã từng bước tiến hành thủ tục giao nhiệm vụ cho các Bệnh viện/Viện (đơn vị) đủ điều kiện. 

Về kết quả đào tạo đến nay, từ năm 2010, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy là 2 bệnh viện đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này. 

Hiện nay Bộ Y tế đã giao cho 14 bệnh viện/viện thí điểm đào tạo sau đại học đặc thù ngành y tế, với 21 chuyên ngành CKI, 25 chuyên ngành CKII, 15 chuyên ngành bác sĩ nội trú: 

Đã trúng tuyển 1249 học viên, trong đó: CKI: 958; CKII: 206; BSNT:85 

Đã công nhận tốt nghiệp: CKI:283; CKII:37; BSNT:6 

Ngày 19/6/2014, Bộ Y tế đã chỉ đạo tạm dừng tuyển sinh loại hình này. 

Trong quá trình đào tạo, lãnh đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ quan tâm chỉ đạo trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, các khoa phòng tạo điều kiện để học viên thực hành. Một số bệnh viện lớn như Bạch Mai, TƯ Huế, Chợ Rẫy có nhiều lợi thế (đội ngũ cán bộ giảng viên, cơ sở vật chất, trung tâm đào tạo, uy tín…) nên khá thuận lợi trong tổ chức đào tạo. 

Tuy nhiên, việc phối kết hợp giữa trường và đơn vị chưa tốt, trong đó có khó khăn về vấn đề tài chính, một số đơn vị có số học viên dự thi ít nên khó tổ chức đào tạo; có sự phân biệt học viên của trường và học viên của bệnh viện khi thực hành tại các bệnh viện. Bên cạnh đó hiện vẫn chưa có phôi bằng tốt nghiệp cho học viên đã tốt nghiệp. 

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về những khó khăn vướng mắc trong quá trình đào tạo cũng như đề xuất giải pháp của các bệnh viện trong phối hợp đào tạo CKI, CKII  và Bác sĩ nội trú, PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã kết luận: 

Trong thời gian qua các bệnh viện đã rất có trách nhiệm với ngành trong việc phát triển nguồn nhân lực chuyên khoa sau đại học. 

Đối với số học viên trong chương trình đào tạo thí điểm đã tốt nghiệp ở các bệnh viện thì cần cấp bằng có chữ ký của trường và bệnh viện/viện. 

Ủng hộ các bệnh viện/viện nghiên cứu tiếp tục đào tạo chuyên khoa sau đại học và đây là một thành tố trong hệ thống đào tạo các trình độ, đặc biệt là sau đại học đặc thù. 

Các đơn vị liên quan nghiên cứu ban hành thông tư liên bộ giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết hợp Viện – Trường. 

Phối hợp chặt chẽ Viện – Trường, cân đối lực lượng giảng viên của trường và viện. Bệnh viện cung cấp thông tin nhu cầu nhân lực chuyên ngành cho trường để nhà trường xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh.  

 


Toàn cảnh cuộc họp 

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử Bộ Y tế