Ngôn ngữ:

Hội thảo Đổi mới đào tạo nhân lực y tế Việt Nam

20/01/2016 | 03h32

Ngày 19/1/2016, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Hà Nội tổ chức Hội thảo Đổi mới đào tạo nhân lực y tế Việt Nam. 

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; Tiến sỹ Socorro Escalante, Điều phối trưởng Nhóm Phát triển Hệ thống Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); đại diện một số vụ, cục thuộc Bộ Y tế; đại diện một số Học viện, trường Đại học, cơ sở thực hành lâm sàng, các chuyên gia quốc tế…

 

 

GS.TS.Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc hội thảo

Đào tạo nhân lực y tế là một khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển và hội nhập. Trong thời gian qua, công tác đào tạo nhân lực y tế đã đạt được một số kết quả quan trọng nhưng cũng bộc lộ một số khó khăn thách thức, đòi hỏi cần có những giải pháp hợp lý để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và hướng tới hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Quang Cường cho biết, thực hiện chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng tiếp cận phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Trước mắt đổi mới đào tạo nhân lực y tế đi sâu vào đổi mới một số chương trình đào tạo chủ chốt theo hướng dựa trên năng lực nhằm tạo ra nguồn nhân lực y tế đáp ứng với mô hình bệnh tật và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế. Bộ Y tế đã triển khai nghiên cứu và đề xuất mô hình đào tạo ngành y, dược theo hướng đảm bảo tính khoa học, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, đổi mới đào tạo nhân lực y tế là một quá trình lâu dài, cần sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan quản lý cũng như sự tham gia tích cực của cả hệ thống đào tạo nhân lực y tế hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân và hội nhập quốc tế.

 

 

Quang cảnh hội thảo

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nước, quốc tế và các nhà quản lý đào tạo nhân lực y tế đã chia sẻ những kinh nghiệm về cải cách giáo dục y khoa, trao đổi thảo luận về thực tiễn và định hướng đổi mới đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam./.

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế