Ngôn ngữ:

Đại học Y tế công cộng thành lập Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế

04/11/2014 | 09h17

Ngày 3/11/2014, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế. Tới dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; cùng đại diện một số đơn vị trong ngành Y tế, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Y tế công cộng.

Đại học Y tế công cộng thành lập Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế trên cơ sở sáp nhập Khoa Quản lý y tế với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế của Trường. Viện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; đào tạo chính quy bậc đại học, sau đại học về quản lý y tế; đồng thời tổ chức hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học quản lý trong ngành Y tế và tư vấn, chuyển giao các công nghệ quản lý cho các đơn vị trong ngành Y tế theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm nhằm trang bị, cập nhập kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công việc được giao”.Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao Quyết định thành lập cho tân Viện trưởng PGS.TS. Phan Văn Tường


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tin tưởng rằng, với truyền thống giảng dạy nhiều năm qua, đội ngũ thầy, cô giáo, cán bộ Trường Đại học Y tế công cộng và Viện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành Y tế sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ Bộ Y tế giao cho, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong ngành Y tế có trình độ, kỹ năng quản lý điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Y tế được Đảng, Nhà nước giao.


Theo t5g.org.vn