Ngôn ngữ:

Thông tư 46/2018/TT-BYT về Quy định Hồ sơ bệnh án điện tử

14/02/2019 | 03h43

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2019.

Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh được phép sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử để lưu trữ thay cho hồ sơ giấy. Tuy nhiên, việc lưu trữ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử đạt mức nâng cao theo quy định của pháp luật.
  • Thiết bị lưu trữ có đủ dung lượng để lưu trữ hồ sơ;
  • Hồ sơ được lưu trữ dự phòng tại 01 cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.